⁄hrvoje živčić

  • svi naslovi
  • naslovi na hrvatskom jeziku
  • naslovi na engleskom jeziku
Davor Konjikušić — naša kuća

Davor Konjikušić kombinira fotografije i vlastite dnevnike stvarajući emotivno snažan umjetnički pogled na svijet oko nas. Sve su fotografije snimljene u jugoistočnoj Europi.

20,00  (151,00 kn)
Doživljena čovječnost — Sjećanja

Treći svezak "Knjige sjećanja" koja opisuje, propovijeda i promišlja povijest vremena, Crkve, teologije i vjere kako ih doživljava autor.

24,00  (181,00 kn)

⁄hrvoje živčić

  • all titles
  • naslovi na hrvatskom jeziku
  • naslovi na engleskom jeziku