⁄bojan crnić

  • svi naslovi
  • naslovi na hrvatskom jeziku
  • naslovi na engleskom jeziku
katalog drvenih barki

Knjiga je pokušaj podizanja svijesti šire javnosti o problemima očuvanja drvenih brodova.

16,00  (121,00 kn)
VILA MARKAČEVA

U narodu se od pamtivijeka pričaju i žive legende. Jedna od takvih legendi, koju je ispričala nona Lojza Jurić, sačuvana je do danas.

15,00  (113,00 kn)
Slana 1930—1941

u uvali Slana nalazilo se jedino zapovjedništvo mornarice za obranu sjevernog Jadrana. Tijekom travanjskog rata primorska obrana Selca pružala je otpor invazivnoj talijanskoj vojsci. 

10,00  (75,00 kn)

⁄bojan crnić

  • all titles
  • naslovi na hrvatskom jeziku
  • naslovi na engleskom jeziku